Travel tips

Things to remember:

It's in your best interests not to drink the tap water, especially after flooding! Avoid cyclo rides after dark. Dress modestly and appropriately when visiting local dwellings and religious sites, etc. Leave your valuables behind ...

Nhưng dường như Godzilla không phải là quái vật duy nhất của bộ phim. Trong trailer còn xuất hiện một sinh vật lạ với nhiều chấm màu đỏ rải rác trên thân, kèm một quả tên lửa trên đầu nó. Ở một cảnh khác, máy bay chiến đấu đang rơi ...